Na escola infantil Undoustres sabemos o importante que é a alimentación, sobre todo nesta etapa de aprendemento contínuo. É por iso que Undoustres ten á disposición das familias o servizo de cociña, onde nos encargaremos de darlle ás nenas e nenos da escola a comida que as súas familias lles queren dar.

Encargámonos de darlles ás nenas e nenos a comida que traen as súas familias.