Unha escola infantil creada dende cero para cubrir tódalas necesidades das nenas e nenos. Undoustres conta cun proxecto educativo propio que ten como eixo central aos nenxs. Unha escola infantil na que os nenos aprenden a través das súas propias experiencias, cunha atención individualizada que cubra as súas necesidades.

Undoustres ofrece en A Estrada un servizo de escola infantil de 0 a 3 anos.